Основен животниЗаконност на кучета пазачи и защитници

Законност на кучета пазачи и защитници

животни : Законност на кучета пазачи и защитници

Специалните кучета имат различна правна и нормативна уредба от останалите. В този смисъл е важно да се знае законността на кучетата пазачи и защитници.

Писмено и проверено от адвоката Франсиско Мария Гарсия на 05 юни 2020 г.

Последна актуализация: 05 юни 2020 г

Когато се говори за законността на кучетата пазачи и защитници, дебатът има тенденция да се фокусира върху две сфери. Първият се отнася до потенциалните рискове за отглеждането на тези животни може да включва благосъстоянието на трети страни. Докато вторият се фокусира върху гарантирането на физическата и психическата цялост на самите кучета, използвани при този тип задачи.

Основни проблеми при отглеждането на кучета пазачи или защитни кучета

Често се поставя под въпрос дали кучетата за защита представляват или не представляват потенциални рискове за други лица, независимо дали са хора или други животни. В този момент дебатът се пресича с дискусии за така наречените потенциално опасни кучета.

Справедливо ли е да се забрани или ограничи отглеждането на определени породи поради тяхната физическа форма или генетично наследство? Необходими ли са по -строги правила, за да се гарантира това кучетата охрана и защита са подходящи обучени да изпълняват тези функции?

Второ, въпроси за условията на живот на животните, създадени за изпълнение на тези задачи. Получават ли кучетата пазачи същите грижи за здравето и благосъстоянието си като кучетата компаньони??

Може ли да се счита, че собствениците експлоатират своите естествени способности и излагат физическата и психическата си цялост на риск за собствените си облаги? Кой е съдбата на пазач, когато неговата роля вече не се изисква?

Нито една от тези дискусии не е без противоречия и разногласия. Но като цяло регламентите се опитват да смекчат потенциалните вредни или опасни последици от отглеждането на пазачи или кучета пазачи. Както за самите кучета, така и за индивидите, които могат да влязат в контакт с тях.

Какво определя испанския закон за кучетата пазачи и защитници?

В Испания, все още няма рамков закон на държавно ниво относно кучетата, предназначен за настойничество и закрила. Подобно на регулацията на ловните кучета, този въпрос е делегиран на автономните общности, които отговарят за законодателството по въпроса.

Следователно, се срещнахме с различни регионални и общински разпоредби които ръководят отглеждането на пазачи и кучета за защита. Както и възможните санкции, приложими към собствениците, които не спазват правилата, установени за боравенето и грижите за техните кучета.

За да споменем един пример, нека видим основните правни аспекти на общинското законодателство в сила в Мадрид. На нейна територия отглеждането на кучета пазачи се регулира чрез Регламента за собственост и защита на животните.

Примерът на общинското законодателство на Мадрид за кучета пазачи

На първо място, гореспоменатата Наредба забранява женските или кученцата под шест месеца, посветени на охраната и защитата. Той също така определя, че кучетата, посветени на тези задачи, трябва да се държат в подходящо кондиционирани и ограничени среди.

Приоритетът е да се намалят шансовете те да причинят щети на хора, имущество и имущество.

Мадридско законодателство прави предупреждението, видимо за другите, задължително за съществуването на куче пазач в имотите. Освен това собствениците трябва да поемат гражданска отговорност за физически и материални щети, които техните животни причиняват на трети страни и на общественото наследство.

Що се отнася до благосъстоянието на кучетата пазачи и защитници, Наредбата предвижда това не може да бъде постоянно заключен или завързан. Фактът на носене на вериги или презрамки не трябва да възпрепятства тяхната мобилност или минимална свобода на движение. Тоест, те трябва да могат да се движат в своята среда и да имат минимално удобно пространство според техния размер.

В случай, че кучето живее и спи навън, Също така трябва да имате подслон, така че времето да не застрашава оцеляването ви. Ако едно или повече от тези правила бъдат нарушени, притежанието става отчет за малтретиране на животни.

Как да съобщите за малтретиране на кучета пазачи и защитници?

Жалбата може да бъде отправена директно до компетентните органи, или чрез защитник на животни, който има подкрепата на правен офис. Предимството на тази последна алтернатива е, че професионалните доброволци ще могат да предлагат съвети относно законността на кучетата пазачи и защитници и да ръководят подаването на жалбата.

И в двата случая, идеалното е да се предоставят документи, които доказват неподходящите условия, на които е подложено животното. С видео, снимки или свидетели става по -лесно и по -осъществимо да се докаже, че собственикът не спазва правилата за законно притежание на тези кучета.

Твърде Препоръчва се жалбата да има подпис и показания на самия жалбоподател. Въпреки че е възможно анонимно да се докладва за насилие над животни, идентификацията на жалбоподателя и доказателствата придават по -голяма сериозност и тежест на доклада, което води до по -бързото му обработване.

Категория:
Първо къпане на възрастна котка: всичко, което трябва да знаете
6 подходящи места за поставяне на леглото на вашето куче