Основен животниЗаконността на кучетата за защита

Законността на кучетата за защита

животни : Законността на кучетата за защита

Функцията на охрана и защита е една от най -старите мисии, които хората са изисквали от кучетата. В момента има много напредък по отношение на законността на кучетата, считани за защита. Тук ви показваме.

Писмено и проверено от адвоката Франсиско Мария Гарсия на 22 юни 2020 г.

Последна актуализация: 22 юни 2020 г

Охраната на хора и територии е една от първите задачи, за които хората са обучавали кучета. въпреки това, одобряването на разпоредби за потенциално опасни породи възобнови дискусията за законността на кучетата за защита. Може ли куче, обучено да предупреждава и защитава, да се превърне в заплаха за хората?? Разберете отговора тук.

Променяща се връзка

С напредването на обществата, отношенията на човека с животните започнаха да придобиват нови възгледи и тълкувания. Практиките, които в миналото се смятаха за напълно обичайни, започват да бъдат под наблюдението на правосъдието и обществеността. Това не се ограничава само до обучение по защита и защита, това се отнася и за лов.

От една страна, имаме дискусия за предполагаемата опасност на някои кучета, свързана с физическия им състав. И от друга, дебатът относно възможните практики на малтретиране или физическа експлоатация на кучета за защита. Трябва ли да се счита, че настойниците експлоатират физическата сила на кучетата си, когато ги обучават за охрана и защита?? До каква степен тези дейности излагат на риск целостта и качеството на живот на животните??

Както можете да си представите, тези видове въпроси представляват най -спорната страна на законността на кучетата за защита. След това ще се опитаме да направим кратък преглед от регулирането на тези кучета в Испания.

Законност на кучетата за защита в Испания: какво изразяват настоящите разпоредби?

В Испания няма рамков закон, който да говори за законността на кучетата за защита на национално ниво. Както при всичко, свързано със спортния лов, отговорността и автономията за законодателство по този въпрос са делегирани на автономните общности.

На практика това означава, че можем да намерим различни регионални и общински разпоредби които ръководят развъждането на кучета, обучени за тази цел. По същия начин са възможни санкции, приложими за настойници, които не спазват законовите критерии за управление и грижи за кучета за защита.

Практически пример: разпоредби за защита на кучетата в Мадрид

В Мадрид, например, регламентът за защита на кучетата се намира в регулаторната наредба за собствеността и защитата на животните. В този документ е установено, че Кучетата за защита трябва да се държат в подходящо кондиционирани среди, когато не могат да причинят щети на хора и имущество.

По същия начин настойниците са задължени по закон да видимо предупреждава други хора че във вашия имот има куче пазач. Освен това те трябва да поемат гражданска отговорност за физически и материални щети, които кучетата им могат да причинят на трети страни, както и на обществени активи.

От друга страна, текстът предвижда това тези кучета не могат да останат вързани или заключени постоянно. Той също така определя, че когато са свързани с вериги, те трябва да имат възможност да се движат в своята среда и да имат минимално удобно пространство според техния размер.

Борбата срещу насилието над животни включва и кучета -защитници

Общ аспект в различните регионални разпоредби се отнася до хуманното отношение на кучетата за защита. Наредбите обикновено ясно изразяват, че дресираните за тази цел кучета не могат да бъдат жертви на какъвто и да е вид малтретиране на животни. Също така те не трябва да бъдат принуждавани да изпълняват функцията на охрана и защита срещу тяхната воля.

Също така, регламентите обикновено посвещават някои редове, за да говорят за минималните условия на здраве и безопасност за тяхното възпитание. Законът изисква от настойниците да осигуряват необходимите грижи и адекватна хигиена на животното и околната среда, както и осигуряване на подслон с подходящ размер, така че кучето да не бъде изложено на елементите.

В този смисъл трябва да се помни, че Възможно е да се докладва за малтретиране на защитни кучета и на всяко работещо или служебно куче. В случай, че се установи, че животното живее в нехигиенични условия, страда от насилие или експлоатация, всеки гражданин може да подаде жалба.

За него, идеалът е да се появиш преди съд, гражданска охрана или общинска или национална полиция. И ако е възможно, придружете изявлението със снимки, записи или свидетелства, които доказват ситуацията на насилие или изоставяне, на което кучето е подложено.

Категория:
Шест поведенчески проблема при кучета
Как да научим кучето да седи