Основен настояще Кучето в града: пътна безопасност

Кучето в града: пътна безопасност

настояще  : Кучето в града: пътна безопасност

Какви са задълженията на собствениците на домашни любимци при техните излети в града? Тук ще научим малко повече за задълженията на пазителите на кучета, които са ключови за гарантиране на пътната безопасност в Испания

Писмено и проверено от адвоката Франсиско Мария Гарсия на 08 август 2019 г.

Последна актуализация: 08 август 2019 г

Голямата концентрация на кучета в големите градове се превърна в ключов въпрос за пътната безопасност. Като възпитатели, трябва да поемем някои отговорности, когато разхождаме кучето в града, на обществени места и пътища, да уважават другите граждани и да не пречат или да повредят трафика.

Кучета и пътна безопасност: какво казва испанският закон за разходките на нашите кучета?

Повечето от законите, които говорят за задълженията на пазителите на кучета в Испания, са с национален обхват. Автономните общности и общини също имат право да създават свои собствени наредби, в които те отчитат собствените си характеристики и особеностите на своето общество.

Когато решим да осиновим куче, Важно е да се консултирате с действащите разпоредби в нашия град, за да разберем какви са нашите права и отговорности като настойници.

Този тип информация ще ни позволи да създаваме повишена осведоменост за това как нашите индивидуални действия влияят върху качеството на живот на нашето общество. Но също така ще ни помогне да избегнем финансови санкции и проблеми с други хора, особено с нашите съседи.

Когато говорим за пътната безопасност, испанските закони поставят специален акцент върху факта, че ние сме отговорни да гарантираме, че нашите кучета се държат по подходящ начин в публични пространства и обществени пътища на страната. В действителност собствениците винаги ще трябва да отговарят за действията на своите домашни любимци, независимо дали са граждански служби за сигурност или не.

Поради тази причина, трябва да се подчиняваме на определени правила, когато излизаме с най -добрите си приятели, не само за да се избегнат пътнотранспортни произшествия и щети на трети страни, но и за защита на целостта и благосъстоянието на самото животно. След това ще видим няколко съвета да разхождаме кучетата си, без да нарушаваме пътната безопасност.

Съображения за разходка на вашето куче в рамките на правилата за пътна безопасност

Първото и най -основно нещо за пътната безопасност е разхождайте се с нашите кучета само на подходящите места. Логично е, че едно животно не може да ходи, още по -малко да тича или да скача по улиците и магистралите, където се движат моторни превозни средства. Нито можем да се движим с нашите домашни любимци по платна, посветени на велосипеди.

Къде се разхождаме с кучетата си по обществени пътища?

За да зачитаме основните правила за пътна безопасност, трябва ходене на кучета по алеите и избягване на бордюри. По принцип е препоръчително да се разхождате с домашни любимци в района, който е най -близо до сградите, за да не пречите на други пешеходци.

Когато пресичаме улицата, ще уважаваме разрешените и надлежно обозначени сайтове. Ако има ограничения, предвидени в общинските наредби, също ще е необходимо да ги спазвате.

Как да изведем кучето ни на разходка в града?

Като основно правило, кучетата трябва да са на каишка, когато ходят по обществени пътища. Те могат да останат свободни само в паркове за кучета, които са добре оградени. Настойниците също се препоръчват да избягват много дълги или удължаващи се каишки, тъй като затрудняват контрола на зоните, където кучето ходи.

Някои автономни общности ви позволяват да се разхождате с кучето си свободно на обществени места през определени часове. В град Мадрид например можете да се разхождате с кучето си без каишка от 20:00 до 10:00 часа през лятото и от 19:00 до 10:00 сутринта през зимата.

По същия начин кучетата нямат право да остават свободни на някои места от съображения за безопасност, като детски площадки.

Кога трябва да събирам изпражненията на кучето си??

Винаги! Когато се разхождате с кучето си през обществени места, не забравяйте винаги да носите торби, за да съберете изпражненията му. Освен че предотвратява замърсяването на околната среда, той също предотвратяваме инциденти на пешеходци, като вдигаме каката от кучетата си.

Изоставянето на депозитите се счита за престъпление в Испания, което може да доведе до финансови санкции. Стойността на глобите варира според автономната общност: в Мадрид се предвиждат глоби от 751 до 1500 евро за несъбиране на кучешки изпражнения по обществени пътища.

Как да разхождате кучето в града, ако е потенциално опасно?

Кучета се считат за потенциално опасни в Испания, съгласно Кралски указ 287/2002, завинаги трябва да носите намордник и каишка на обществени места, независимо къде и кога отиват на разходка.

Какво още, техните преподаватели трябва да носят административен лиценз на всички разходки; ще бъде проверено дали те са квалифицирани да осиновят и да се грижат за потенциално опасно куче. Неспазването на тези условия може да доведе до финансови санкции до 3000 евро за собствениците.

Категория:
Чести червеи при кучета - класове и симптоми
Гмуркане с акули, какви грижи трябва да се имат предвид