Основен ЗдравеХарпун: дозировка и употреба в добитък

Харпун: дозировка и употреба в добитък

Здраве : Харпун: дозировка и употреба в добитък

Харпунът е много полезен ветеринарно -фармакологичен продукт за борба с възможни вредители

Написано и проверено от биолога Гълъб на чудесата на 31 януари 2019 г.

Последна актуализация: 31 януари 2019 г

Животновъдните ферми изискват поредица от специфични грижи, които гарантират здравето на техните животни. Харпунът може да бъде много полезен като превантивна мярка срещу възможни паразити.

Така нареченият Харпун е ветеринарномедицински продукт с ектопаразитична функция. Използва се предимно за борба с вредителите от мухи и въшки при говеда и коне, с изключение на тези ферми, чиито животни са предназначени за консумация от човека.

Активният принцип, отговорен за тази леталност, е циперметрин. Това се характеризира с това, че е контактен ектопаразитицид, принадлежащ към група молекули, известни като пиретроиди тип II, които се разпознават по наличието на алфа-циано връзка в химическата им структура.

Пиретроидите тип II действат по същество върху натриевите канали, които са част от мембраната на невроните, и удължават преходната му непропускливост по отношение на натриевите катиони по време на нервна стимулация. Действието на циперметрин е бързо и упорито и предизвиква непосредствена парализа на насекомото, докато не бъде убито.

В допълнение, понастоящем се вижда, че пиретроидите тип II могат да действат и върху друг йонен канал, известен като GABA рецептор.

Циперметринът се характеризира с това, че е ефективен при мухообразните видове Haematobia iritants, Musca autumnalis и Hydrotaea iritants и при въшките Linognathus spp. и Haematopinus spp.

Режим на приложение

Харпунът се прилага по кожен начин: той се напръсква след предишно разреждане. В зависимост от вида и възрастта на животното, дозата за приложение варира от 125 ml за телета и жребчета, 250 ml за млади говеда и 500 ml за възрастни говеда и еднокопитни.

В зависимост от паразита, с който искате да се борите, ще се използва специфична методология:

  • Мухи: През периодите на годината, в които най -обилно пръскате месечно, или на всеки две седмици, в случай че има излишък от това насекомо в областите на главата или орнаментите.
  • Въшки: след съмнение или потвърждение за заразяването му, напръскайте цялото тяло на животното с минимум две седмици между приложението и приложението.

Препоръки за използването му

За да се избегнат възможни случаи на контактна свръхчувствителност, особено в случай на хора, предразположени към алергични кожни или очни реакции или респираторни проблеми, носене на защитни очила и маски заедно с подходящо облекло и обувки.

За предпочитане е приложението да се извършва на открити или добре проветриви помещения и в случай, че се практикува в затворени заграждения, персоналът на добитъка трябва да носи защитна маска FFP3, за да се предотврати вдишването на пари. Освен това се препоръчва да се изчака, докато животното изсъхне напълно, за да може да се доближи до него, въпреки че за това винаги трябва да се носят специални ръкавици.

В допълнение към предпазните мерки за персонала на стопанството, трябва да се отбележи, че циперметринът е доста устойчив в почвата и е токсичен за пчелите и торните насекоми присъства в оборския тор.

По отношение на водната среда той е изключително токсичен за рибите и безгръбначните, Следователно, след прилагането му, животните трябва да стоят настрана от водните течения поне 12 часа.

Поради всички тези причини самото Министерство на здравеопазването, консумацията и социалните грижи препоръчва периодичното лечение - в една и съща станция - с Harpoon да се извършва само в случай, че няма други алтернативни лечения, и докато ветеринарният специалист смята за удобно.

Категория:
Подстригвания и специални прически за кучета
Мека диета за котки с диария