Основен настояще Съдебни действия за изгубени животни в състояние на тревога

Съдебни действия за изгубени животни в състояние на тревога

настояще  : Съдебни действия за изгубени животни в състояние на тревога

Какво да правим с изгубените животни в състояние на тревога поради коронавируса? Наистина има някои важни правни действия, които дори могат да доведат до наказания. Да вземат под внимание.

Писмено и проверено от адвоката Франсиско Мария Гарсия на 08 май 2020 г.

Последна актуализация: 08 май 2020 г

Кои са правни действия, които могат да бъдат предприети в ситуация на изгубено животно в състояние на аларма? Това без съмнение е една от грижите на настойниците на домашни любимци, тъй като тази изключителна ситуация ограничава възможността да излезете навън, за да потърсите животното.

По същия начин, в лицето на страха от нарушаване на правилата и получаване на санкция, някои настойници решават да не уведомяват незабавно властите за изчезването на животното. Това действие може да бъде пагубно по много начини.

Следователно е необходимо да се знаят законовите действия и разпоредби в тази извънредна кризисна ситуация.

Бездомни животни в състояние на тревога: какво да правя?

Едно от условията за тревожно състояние е социалната затвореност.

Тази изолация обаче е задължителна са направени някои изключения като например извеждане на домашни любимци, за да се облекчат, а напоследък и възможност да излизате за час с малките в къщата и да извършвате спортни дейности в определени часове.

Според гореизложеното възниква въпросът как да се действа в ситуация на изгубени животни в състояние на тревога. Първото нещо, което трябва да се подчертае, е трябва да съобщите за изчезването на животното, в противен случай настойникът на изгубения домашен любимец може да понесе правни последици.

The санкция за лицето, което не подаде сигнал за изчезването могат да бъдат административни или правни. Поради тази причина изчезването трябва да бъде съобщено на компетентните органи, дори ако животното е намерено.

В случай на изчезване, настойникът има няколко възможности да информира властите:

Първият и най -препоръчителен в този момент е уведомете ветеринаря, който ще отговаря за предаването на споменатата информация в Регистъра за идентификация на придружаващи животни. Друг вариант е да отидете или да се обадите на силите за сигурност, за да подадете жалба.

Трябва да се отбележи, че е важно да се проучи какви срокове са разрешени да съобщават за изчезването във всяка общност, тъй като те могат да варират значително.

По отношение на аларменото състояние се счита изключение, когато лицето трябва да се движи по обществени пътища поради непреодолима сила или необходимост. Под тази концепция, изчезването на животно може да се счита за извънредна причина.

Възстановяване на домашен любимец в тревога

Както виждаме, отидете в полицейско управление или най -близката казарма, за да подадете сигнал за изчезването на домашен любимец се счита за извънредно обстоятелство, това е предвидено в изключенията от задължителното задържане.

Докладът трябва да бъде направен по няколко причини:

  • Започнете търсенето на животното, за да го намерите възможно най -бързо и в добро здраве.
  • Предотвратете всякакви щети, които животното може да причини на трета страна.
  • Предотвратете санкционирането на настойника за това, че не е подал сигнал за изчезването своевременно.

Разрешени движения в състояние на аларма

В допълнение към движението от изгубени животни в състояние на тревога, Може да се разпространява и в следните помещения: заведете животното при ветеринаря или изместване на индивид, за да се грижи за домашния любимец на съсед или роднина.

Можете също да излезете на улицата да се грижи за собствените си животни, които са в друг имот, като ферма. По същия начин хората, които преди това са посещавали котешки колонии, също могат да се движат. Освен това, разбира се, максималното време на ежедневните разходки.

Второ, Движението на надлежно регистрирани групи е разрешено и се идентифицира със спасяването на изоставени и малтретирани животни.

Можете също да ги преместите организации за защита на животните, които имат писмено споразумение или разговаря с градския съвет. Преместването на индивиди за подпомагане на животни, които са в извънредно положение, също е допустимо.

Най -накрая, разрешено е превъртане за търсене на животни, за които е съобщено, че са изгубени или неправилно поставени. Оттук и значението на подаването на жалба до компетентните органи.

Съдебните действия за бездомни животни в състояние на тревога не са далеч от това, което трябва да се направи в нормални ситуации. Всъщност докладът е задължителен, тъй като в противен случай лицето може да понесе административни и наказателни санкции. Освен това докладването и търсенето на изгубени животни се разглеждат в рамките на изключенията от затвора, както видяхме.

Категория:
Добре ли е да носите кучето си в чанта?
Как да помогнем за съвместното съществуване на кучето и котката?